top of page

ESP Rådgivning

 

ESP rådgivning til par og familier

 

Uanset hvilke spørgsmål du har og hvilke udfordringer du står med i dit liv kan en ESP (ekstra sensoric perception) rådgivning/ læsning hjælpe dig godt på vej videre.

Og det er uanset spørgsmålets -og udfordringernes karakter.

 

Du kan spørge ind til alt på alle planer!

 

Uanset den primære årsag til at du henvender dig vil Anette se på dit helbred, din fysiske sundhedstilstand, den mentale og emotionelle/følelsesmæssige og også den Sjælelige, samt evt. tidligere inkarnationsforløb.

Oftest møder vi mennesker særlig modstand og bestemte typer mennesker da der er en meget særlig årsag til dette. Den dybere årsag kan altid findes i forhold til tidligere inkarnationer. Der er en naturlig årsag til at du oplever dig særligt tiltrukket af et bestemt menneske, eller et bestemt sted eller en bestemt begivenhed.

Der findes soulmates og endog twinsouls.

Dette pga. en af de helt store og afgørende naturlovregelmæssigheder her i universet ,"The Law of Attraction"!.

Og er der et faktum der er sandt, er det at energi ikke forsvinder, det opstår på en ny måde i en ny form. Det faktum er ligeså sandt som at den mest sikre konstant er at alting ( og ingenting ) er i evig bevægelse.

 

Ved en esp rådgivning ændre Anette bevidstheds og awareness tilstand via åndedræts ændringer og via den gode og også den stærke vilje.

Med stærk og god vilje kan du som menneske rigtig meget, også opnå en højere esp og sjælsbevidsthed- og integration, dette via en del års stærk disciplinering fysisk, følelsesmæssigt og mentalt.

Det kræver at ego'et på det personlige plan fader ud for at gøre plads til selve det højere Selv, Sjælen, Sjælens lys, Sjæls Ego'et.

Af de forskellige typer esp evner anvender Anette primært mental og intuitiv telepati og højere klarsyn og højere klarhørelse.

Anette vil ved hver esp læsning så naturvidenskabeligt som muligt forklare hvad der sker ved ændringen af hendes bevidstheds -og awareness tilstand.

 

Ved højere esp rådgivning opstår indtrykkene på et dybere årsagsplan, således at rådgivningen bliver så intuitiv og helhedsintegreret som muligt ...og som nødvendigt ... og også som det mest givtige på den lange bane.

 

Esp rådgivningen er delt op i:

 

A. Det personlige EGO plan. Også blandt ekstra sensoriske kaldet det 3-4 menneskelige dimensionelle plan.

Dette plan dækker det menneskelige tanke- følelse og fysiske niveau (i alt 3 niveauer) og det æteriske (i alt 4 niveauer).

 

B. Det personlige EGO plan og det Sjælsbevidste plan og til dels selve Sjælens plan, det Sjælelige ophav, selve Sjæls EGO'et. I alt 5-6 planer.

 

Det sjældent at det almindelige menneske har direkte adgang til sit højere selv (Roberto Assagioli's udmærkede udtryk for Sjælen. Roberto Assagioli kendte og studerede sammen med både Freud og Jung og koblede det højere Selv på i sine hypoteser og højere personlighedsanalyser og teorier).

 

Via meget høj og disciplineret ESP er det muligt via det sjælsbevidste (kausale plan) og især allerbedst via det højere Selvs plan at få adgang til især tidligere inkarnationer der har en direkte årsag-virkning sammenhæng på Mellem ingen til 5-6 bevidsthedsplan med nuværende inkarnation.

På sjælens plan før enhver inkarnation vælges bevidst bestemte inkarnationer med bestemte betingelser og begrænsninger til særlig aktivering i dette den nuværende inkarnation.

Det betyder at der er en helt særlig årsag, (mellem inkarnationsårsager), til at du tiltrækker helt bestemte mennesker, miljøer og situationer og partnere.

Og dermed opstår begrebet soulmates og også twinsouls.

 

Er din bevidsthed ikke høj nok til at erfare og dernæst især erkende det, der kan ophæve bestemte betingelser og begrænsninger i bestemte situationer medtaget fra helt bestemte inkarnationer der netop matcher med nuværende inkarnation og nu særlig aktiveret dette miljø og i forhold til helt bestemte relationer , da gentages tilsvarende omstændigheder igen og igen og igen i lignende situationer indtil der opstår så megen smerte på de 3-4 personligheds EGO planer at personen siger STOP og søger støtte til en dybere forståelse af Sig Selv. Kun ved til dels sjælsbevidsthedens lys og især Sjælens (det højere Selvs lys) kan kraftige angst og frygt oplevelser i dette liv, men dermed med et link til tidligere liv opløses/modbetinges via erkendelsensbevidsthedes højere lys. Og der er bogstavelig talt tale om lys.

 

Så vil du hurtigt ophæve ubalancer mentalt, følelsesmæssigt og fysisk i dig selv og i forhold til dine relationer tiltrukket via den store naturlovregelmæssighed "The Law of Attraction", da skal du bevidst arbejde ud fra din sjælsbevidsthed koblet bevidst til din personlighed og omvendt.

Dette kan jeg hjælpe dig med at opøve bevidst.

 

Det en meget smuk og ganske unik oplevelse gang på gang at se partnere og familiemedlemmer opnå en større indsigt og højere forståelse i Sig Selv og deres nærmeste relationer og ophæve de ubalancer og traumer der måtte være fra nuværende og tidligere liv sammen.

Der er en mening med alting, med alt og intet.

  

A.

Der er altid en årsag til en virkning. Der er altid en konsekvens af en bestem tanke, en bestemt følelse, en bestemt handling. Tanke-føle-fysisk -fysisk-handle -planerne hænger altid sammen - som ærtehalm gør det.

Her er der tale om det personlige EGO plan, det 3-4 dimensionelle plan.

 

Via esp (extra sensoric perception, ekstra sanse indtryks overflade (mulighed)..) er det muligt at se sammenhængene i flg.:

 

Hvorfor hver enkelt har de udfordringer hver enkelt har!

 

Hvorfor du har mødt din partner eller har den familie du har!

 

Hvorfor du har et specifikt tanke og/el føle og/el fysisk handle mønster!

Og hvordan det hænger dammen med din partners og/ eller families ditto!

 

Hvorfor du tiltrækker lige præcis de mennesker du gør!

 

Hvorfor du og din partner har lige nøjagtig som I helt nøjagtigt præcist lige de udfordringer I har!!!

 

Etc.

Der er ingen begrænsninger!

 

B.

 

Der er altid en helt særlig årsag til at vi tiltrækker dem vi gør. Der er ingen tilfældigheder.

Sammenhængene er så komplekse og i bitte bitte bitte små detaljer og nuancer helt ned i kvanter og kvarker bogstavelig talt.

Karma er sammenhængen mellem årsag og virkning. Karma findes på alle energiplaner i naturen og i mennesket, iblandt menneskerne og iblandt menneskene og alle andre arter!

Dharma er god karma.

 

Indsigt i og forståelsen for "det der binder os" i usynlige tråde (læs: strenge) er at finde i optegnelsen over det enkelte individs karma bog.

Den findes og er at finde i Sjælsbevidsthedes lys i fragmenter og i Sjælens lys samlet set.

 

Vil du "springe en masse led (læs strenge) over da er det nemmest og hurtigst i lineær jordisk tid at foretage en rejse i den højeste intelligens for personlighedens EGO, intelligensen i forståelse af Sig Selv. Denne intelligens er i min esp sanseverden den 12. intelligens i den 12. dimension. Den empatiske rummelige intelligens.

 

Hvis du vil lære mere om de 12 intelligenser contra de 12 dimensioner og dit højere Selv og Sjælslys da se under kurser på denne hjemmeside.

Se priser her

bottom of page