top of page

Telepathic Tracking

Det muligt via forskellige esp evner at finde frem til bortkomne eller bortløbne eller evt kidnappede dyr og mennesker og bortkomne eller stjålne genstande.

 

Til information for de særligt nysgerrige på viden og indsigt i esp termen.:

 

ESP (ekstra sensoric perception ) dækker over flere begreber og at have udviklet og især bevidst aktiveret en esp og end dog højere esp kan udvikle evnen at være i stand til at finde frem til bortkomne levende organismer, mennesker, dyr og objekter.

 

Det primært mest naturligt og mest effektivt at anvende en kombination af instinktiv telepati, mental telepati og højere klarsyn og evt. højere klarfølelse ved sporinger af levende organismer.

Årsagen til at anvende den instinktive telepati via det instinktive nervesystem i solar plexus er at det er via dette nervecenter at vi direkte går i fjernforbindelse med dyrs nervecenter i solar plexus og dyr har primært udviklet instinktiv telepati og ikke mental telepati. Samt dyr og mennesker der er i frygt og angst på forskellige niveauer og forklædninger ( fx brede/aggressivitet) sender også primært indtryk fra dette område. Er man mere øvet i den højere del af esp vil det være formålstjenligt at koble de ovennævnte evner på med eller uden viljestyret bevidsthed afhængig af de mest gentagne og dermed trænede esp evner.

 

Ved genstande er højere klarsyn det hurtigste og mest energi og tidsbesparende. Dog hvis man er særlig udviklet i andre esp discipliner kan det være en fordel at koble nogle af dem på.

 

Det også muligt at gå i den nonduale tilstand, kaldet Dzogchen ( great perfection ) hvis man som menneske er meget disciplineret i bevidsthedstilstande og har opnået ved stor vilje og mådehold denne ypperstelige perfekte salige tilstand hvor det er muligt at rejse i rummelig rum tid contra ingen tid. Sådan helt fysisk konkret contra subtil substantielt strukturelt...alias partikel- bølgelængde tilstandene i visse energitilstande.

Her kan man gå frem i tiden og se hvad der vil ske og hvad der er forudbestemt.

Se priser her

Historien om Måns

"Vi havde i okt./nov. 2017 den glæde at få enestående hjælp af Anette, til at opspore og Guide vores elskede hankat Måns hjem til sin familie, ved hjælp af ESP Tracking"

 

"Vi vil ikke tøve med at kontakte Anette, hvis vi skulle få brugt for det igen, vi kan på det varmeste anbefale Anette, vi blev selv anbefalet af kattevenner som også havde gode oplevelser med ESP og Anette"

Viola og Lars Nielsen, Frederikshavn

bottom of page