top of page

Æterisk Intuitiv ThetaGammaHealing

Det nu muligt at få en ESP læsning kombineret med en Æterisk Intuitiv ThetaGammaHealing, eller en healing alene til dyr og mennesker.

Anette er født med en høj ESP og har haft Tøgal-visioner ( Læs om den meget gamle tibbetanskbuddistiske lære om dette og om Dzogchen tilstanden, The great perfection.) og intuitive healingsevner siden hun var fem.

Stort set altid har hun forsøgt ignorere disse især intuitive healingsevner, for ikke at få eller tage for meget ansvar eller for at blive fri for den høje skepsis iblandt de mennesker, der kvantitativt set er flest af på kloden og som primært er styret af de rationelle intelligenser. Det kan være anstrengende at skulle forklare at man er ved sine fulde fem og også sine udvidede fulde fem til et menneske der allerede har en formodning om at kun “de fulde fem” eksisterer og counts! og ikke selv har udviklet og ovenikøbet diciplineret sine ESP sanser. Den største intelligens af alle er den Rumlige Empatiske intelligens, der empatisk og helhedsintegreret rummer alt og alle og ikke ineholder skyggen af frygt og dermed seperatisme.

 

Bare fordi vi er forskellige steder i vores evolutionære udvikling og har gentaget forskellige reaktioner emotionelt, mentalt og fysisk, og dermed adfærdsmæssigt og i tanker og tale, betyder det ikke at nogen er mere værd end andre bare fordi der er flest af deres type….eller art. Det en stor illusion. Mennesker med høj ESP og endda direkte intuitiv tænken, viden og indsigt dem er der færre af,men det en stor kvalitet at have ESP, da det kan harmonisere og redde liv…på alle planer!!

Og mennesker med høj ESP, dem skal vi beskytte og passe på da de ofte er pionerer og foregangsmænd. Einstein var intuitiv tænkende, det samme var Ghandi og Hildegaard von Bingen, sidstnævnte den mest indflydelsesrige kvinde i middelalderen indenfor flere felter, bla. de klassiske lægeurter ( som de syntetiske typer af medicin er “kopier” af, især af forskellige aktive stoffer, og det må da siges at tælle i forhold til liv der er reddet…bare et eks, og så et  kvindeligt stort et..!!..)

 

Alt kan heales mere eller mindre afhængigt af hvor mange gange og med hvor stor frygt og vrede at den mentale tanke bag ubalancen er gentaget…dette både på et dyrisk og menneskeligt plan!

 

Når et menneske opnår en vis diciplinering i at bringe og især holde!! sine hjernebølger i Thetahjernebølgestadiet, som er det stadie frekvensmæssigt set, der bringer en person i kontakt med sin sjælsbevidsthed og højere Selv, da det muligt at heale på årsagsplanet, som er det eneste der holder på den lange bane. Det her mentale blokader, emotionelle traumer og fysiske skader kan ændres og modificeres udfra en sansning af den oprindelige energetiske subtile substantielle struktur plan for et givent område og organismefunktion, ned på celleplanet.

bottom of page