top of page

Instruktionsvideoer

Autentisk kontakt og samarbejde med dyr

Stærke Relationer til Katte

I denne første serie af instruktionsvideoer, deler Anette Røpke ud af sin mangeårige erfaringer med og viden om og indsigt i, hvordan katte kommunikerer. Hvordan katte og mennesker trives bedst og lever sammen på begge parters præmisser. Og hvordan man opnår den empati, der skal til for at møde kattene, hvor kattene er.

 

Anette Røpke giver konkrete råd til valg af den rette relation og beskriver de grundlæggende årsager til, at vi mennesker føler os tiltrukket af de katte, vi gør, og hvorfor vi vælger den race, vi gør.
 

Hun fortæller om katte og menneskers dagligdag sammen, om menneskers fejlfortolkninger af kattes adfærd og instinkter, fundamentale følelser, adfærdstræning og udfordringer.

 

Men først og sidst er instruktionsvideoerne et unikt indblik i kattens adfærd, kommunikation og instinktive telepati. Når man kender til dette, forstår man deres adfærd og reaktioner, og man har taget de første skridt til en dybere forståelse og empati for kattene iblandt os.

Få adgang til 200 instruktionsvideoer med mere end 21 timers instruktioner i hvordan du forstår og styrker din relation til din kat på Vimeo https://vimeo.com/ondemand/katterelationer

Stærke Relationer til Katte

Hundeskolen

Hundeskolen er ikke nogen almindelig hundeskole. Dette da Anettes instruktion er helhedsintegreret, dvs. instruktionerne er på selve årsagsplanet og ikke på symptomplanet. Dette udgør en væsentlig forskel i samværet og samarbejdet imellem hund og menneske, da der opstår og det ret hurtigt en god nærværende kontakt og kommunikation ud fra den højere udviklet empati hos mennesket! Når mennesket altså møder hunden, hvor den helt nøjagtigt ER i sin adfærd og livssituation! Denne måde helhedsintegreret at shape hunde og mennesker er opstået via et stort kendskab til hundes og menneskers både mentale, emotionelle og direkte fysiske adfærdsmønstre- og reaktioner og især at sanse, se og kende sammenhængene iblandt disse tilstande.  Anette har 30 års erfaring i at træne og shape hunde, da hun startede med at træne hunde i Hjemmeværnet og Civilforsvaret da hun var 10 sammen med sin farfar, en meget kompetent Schæferhunde fører. Adfærdsinstruktionerne på Hundeskolen gives individuelt ud fra et meget opmærksomt iagttagende og bevidst grundlag, både adfærdsbiologisk set og ud fra den høje ESP(ekstra sensoric perception ) Anette har. Når man som menneske har en høj ESP, kan man se sammenhængene i dyr og menneskers adfærd og adfærdsubalancer ret hurtigt , faktisk på et øjeblik og justere dem med det samme ud fra den egentlige årsag, som måske ligger et langt stykke bagud i tiden. Og dette både i forhold til hunden i Sig Selv og i forholdet hund-menneske!!.

Dette er en kæmpefordel for en nemt samarbejde imellem hund og menneske!!

 

Anette opererer med 4 læringsteknikker og 16 læringsmetoder, og var den første der startede med at anvende klikker shapingmetoden sammen med en jysk kollega i og med de i 1997 tog til USA og lærte metoden af Karen Pryors meget dygtige elev Lonnie Olsson.

Anette har videreudviklet Karen Pryours positive shapings metode Klik og Beløn i en mere helhedsintegreret retning og i nogle metoder inkluderet telepati.

 

Selve klikkeren som redskab indgår ikke i alle metoderne. Ikke alle hunde og mennesker er egnet til at anvende og blive shapet med  klikkeren, så her erstatter Anette klikkeren med en hensigtsmæssig lyd.

 

Anettes favorit metoder er Klik med signal og Ja med signal, Kombi med Klik og Kombi med Ja, samt Kontinuerlig Kombi shaping, og for dem der vil arbejde udfra et mere telepatisk plan og måske ligefrem intuitivt plan: metoderne Teleshaping med klik eller ja.

 

Anette har undervist i Helhedsintegreret HundeRacekundskab i mere end 15 år, og det en fordel når man skal træne sin hund at træneren kender til den selektive avl der ligger bag racerne. Da en border collie og en terrier, som udgangspunkt udfra deres oprindelige funktioner skal imødekommes meget forskelligt og shapes endnu mere forskelligt!!

På Hundeskolen er al instruktion meget direkte og tydelig, samt deltagerne lærer at være meget diciplinerede og shape med korrekt timing, og lærer at læse sin hunds adfærdssignaler udfra Anettes 30 års erfaring med ulve og ulvekrydsninger og deres KommunikationsSignalSystemer, samt forholdet Hund contra Ulv, hvad hos ulven kan anvendes i relation i forhold til hunden.

Hundeskolen

Kærlige empatiske relationer til heste.

Dette er de første instruktionsvideoer i en række af flere i blandt andet forståelsen af fundamental autentisk kommunikation med vores fine medskabning hesten og dækning af forskellige basis behov. Hesten er et flokdyr, et byttedyr og et meget sensitivt og socialt dyr, med høje intelligenser i læring, samarbejde og i sociale individuelle- og flokrelationer. De skal imødekommes med ro, nærvær, nænsomhed og autentisk empatisk kommunikation, dette helst primært på baggrund af bevidst efterligning af deres eget SignalKommunikationsSystem; egne mimiske-kropslige og vokale signaler.

Heste bliver oftest behandlet meget ufølsomt og deres grænser (individs -og hvile/spiseejerskabszoner) bliver oftest overskredet fra de er føl, det og det faktum at de bliver tilredet for tidligt og oftest forkert er med til at hestens, især sportsridehesten har en gennemsnitslevealder i Danmark på 7/8 år max (det svinger lidt), og heste er evolutionært udviklet til at kunne opnå en alder på 30.

Noget er helt galt i forståelsen af og behandlingen af den ypperligste smukke skabning, vores fine hesterelation der har båret os igennem mangt og meget.

Mine ældre heste er alle i 20’erne✨🙏🏻

 

Vær god ved din fine følsomme hest, lær via meget bevidst og roligt nærvær at iagttage de fineste små signaler og begynd at praktiser Theta Meditativ praksis , således at du med vilje og det på et kort øjeblik kan komme ind i hestenes bevidsthed og virkelighed (og de andre dyrs og hele naturens!!), da du bedst kan opdage og også kommunikere med hestene (og dyrene) når du er fuldt ude tilstede i nuet og i kontakt med ægte empati og dermed intuition.

Læs andetsteds på siden her om Theta Meditativ Praksis.

Få adgang til 12 instruktionsvideoer med 45 minutters instruktioner i hvordan du forstår og styrker din relation til din hest på Vimeo https://vimeo.com/ondemand/goderelationertilheste

Empatiske Relationer til Heste
bottom of page