top of page

HUMAN SPIRIT

“The fact is that we don’t herritage the planet from our ancestors, we borrow it from our grandchildren”.
Ancient Natives saying

"Jeg kan anbefale Anette for hendes engagement, grundighed og stærke interesse og vilje til at bruge tid og kræfter på den problematik, man henvender sig med.
I min første samtale med Anette så hun både mine udfordringer på et fysisk og et psykisk plan. Dette evner hun at formidle på en let forståelig måde i en uformel og nærværende tone. Hvis man vil gå i dybden med sig selv og forstå større årsagssammenhænge, så er Anettes ESP-rådgivning særdeles givtig."

Nikoline, København

ESP Rådgivning

ESP rådgivning giver dig mulighed for at forstå og erkende en større sammenhæng i de ting der sker i dit liv.

At der muligvis er en dybere mening med alting og at alt har en naturlig sammenhæng , dette kan kun opdages og sanses ved at få adgang til det højere mentale og intuitive plan, meget høj esp.

 

Du kan få en klar indsigt i din sundhedstilstand fysisk, ætetisk, emotionelt/følelsesmæssigt , mentalt og sjæleligt( det højere Selv).

Du kan få en klar indsigt i hvorfor du møder bestemte typer mennesker, dyr og situationer.

AR kan som noget særligt se tidligere inkarnationer og forstå deres sammenhæng med den nuværende og hvem der er inkarneret sammen dengang og nu....og hvorfor. Eksempelvis sammenhængen i relationer som venner, kærester, familie og kollegaer og også dyrerelationer (dyr inkarnerer også igen og igen og ofte hos de samme mennesker, mennesker kan dog ikke reinkarnerer som dyr, Evolutions naturlovregelmæssigheden fungerer ikke således).

 

AR har mulighed for at se frem i tiden og også opfange forudbestemte hændelser.

Følg linket for at læse mere om ESP rådgivning og hvad jeg kan tilbyde

 

For enkeltpersoner

For par og familier

Telepatick Tracking

Det muligt via forskellige esp evner at finde frem til bortkomne eller bortløbne eller evt. kidnappede dyr og mennesker og bortkomne eller stjålne genstande.

Læs mere her

Helhedsintegreret ESP Helbredstjek
 

Via ESP (ekstra sensoric perception ) er det muligt at aflæse og det ret nøjagtigt, nuværende og kommende balancer og ubalancer både fysisk/fysiologisk, emotionelt/følelsesmæssigt, mentalt og sjæleligt.

Se mere her

bottom of page