top of page

Adfærdskonsultation

Siger din mavefornemmelse eller din rationelle fornuft dig at din hund ikke trives, har den fx ændret adfærd på det seneste, virker den usikker og angst eller er dens aggressivitet forøget, da kan dette afhjælpes hurtigt og effektivt.

 

Anette har 25 års erfaring i Adfærdsbiologisk adfærdsmodifikation og 20 års erfaring i Helhedsintegreret og esp adfærdsmodifikation.

Anette startede med at shape dyr da hun var ti år. Anette udviklede teleshape metoden for 15 år siden, en kombination af telepati og shaping.

 

Al uhensigtsmæssig adfærd iblandt dyr kan ændres ret hurtigt til en sund og harmonisk adfærd. Der findes ikke bidske, skøre eller sindssyge dyr!!! Der findes ikke problemdyr!!!Men der findes unævneligt mange mangelfulde miljøer for dyr og urimelige krav til dyr fra mennesker, der tillægger dyrene menneskelige tanker, følelser og egenskaber og stor uvidenhed iblandt mennesker om dyrs helt grundlæggende naturlige behov.

Det er aldrig dyrenes skyld. Mennesket har det fulde ansvar for al uhensigtsmæssig adfærd hos alle nævnelige dyr!.

Det menneskets primært ubevidste adfærd, tanker og følelser der kan påvirke dyrene så meget at de på et dyrisk instinktivt og tillært refleksivt plan bliver et betinget spejlbillede af deres menneskerelationers adfærd og ubalancer. På celleplan er dette videnskabeligt bevist via den meget anerkendte cellebiolog Bruce Lipton's forskning i epigenetik og at celler og dna primært er styret af udefra kommende impulser!! Og levende organismer er en stor sammensætning af milliarder af celler!!

 

Liptons forskning er for forståelsen af det hele dyr og det hele menneske unik, betydningsfuld og revolutionær! Alle dyr kan blive glade igen og det er aldrig for sent uanset alder og baggrund. Der er ingen begrænsninger er min personlige og professionelle nu mangeårige erfaring og empiri.

1. Adfærdsbiologisk adfærdskonsultation:

 

Adfærdsmodifikationen er primært naturvidenskabeligt og denne konsultationstype er for de mennesker der udelukkende vil have støtte til dem og deres dyr på dette plan.

Her er shaping og de gode råd primært afspejlet af konkret rationel intelligens og tænkning.

Personligt vil jeg anbefale Esp og/eller Helhedsintegreret konsultationer da det giver et langt bedre resultat mds og på den lange bane.

 

2. Esp/Telepatisk adfærdskonsultation :

 

Adfærdsmodifikationen er både Adfærdsbiologisk, men også overvåget af Anettes erfarne og veldisciplineret ESP. Dette betyder at mennesker og dyr mødes mere sandt i deres hele udtryk og dyrene bliver kontaktet Telepatisk og på den måde bliver de mere set og respekteret og "hørt" på dyrets eget sjælsbevidsthedplan.

Denne type adfærdskonsultation er mere effektiv end den rent adfærdsbiologiske. Dette erfaret igennem 20 år.

 

3. Helhedsintegreret adfærdskonsultation :

 

Anettes favorit adfærdskonsultations type.

Her kommer tingene til "at gi' mening" igen og igen!

Dette da det er den der kommer tættest på den egentlige årsag til dyrets uhensigtsmæssige adfærd, det betyder at dyret hurtigst kommer til at ændre adfærd til det sunde og harmoniske for alle parter.

Årsagen til dette er, at der er fokus på Helhedsintegration, som betyder at det er sammenhængen mellem dyrets adfærd og menneskets mentale og følelsesmæssige mønstre og adfærd der bliver esp nærstuderet.

Dette kræver at mennesket er interesseret i at se denne sammenhæng og få øje på måske hidtil ubevidste tanke/føle/adfærdsmønstre og samtidigt med at dyret skal trænes/shapes til ny hensigtsmæssig adfærd skal mennesket være villig til at shape sig selv til mere hensigtsmæssig og harmonisk tænkning og følelsesmæssige reaktioner nu med endnu højere bevidsthed og awareness.

Det imponerende og også en sand fornøjelse at iagttage hvor hurtigt både dyr og menneske ændrer sig og bliver meget glade og gode ( igen ).

Adfærdsmodifikation hos dyr.

 

Enetimer og adfærdskonsultationer.

Enetime henvender sig især til alm udfordringer og basis samarbejde/shaping som stop, kom og sit og gå pænt ol

 

Adfærdskonsultation på 1.5 og opefter henvender sig til lidt større udfordringer som separationsangst, ejerzoneforsvar og anden adfærd hvori aggressivitet indgår.

Alt kan modificeres og ændres. Der er ingen begrænsninger.

 

 

Anette Røpke kan hjælpe ethvert dyr med enhver egentlig naturlig adfærd og adfærd i unaturlig tilstand og dette indenfor enhver artsgruppe via sin mangeårige adfærdsbiologiske erfaring og trinvis operante shapingserfaring.

Anettes ESP evner giver en meget hurtig adgang til den helt til bagvedliggende årsag, således bliver dyr og menneske mødt Helhedsintegreret og på årsagsplanet hvad er det eneste der holder på den lange bane.

Over 30 års erfaring. Anette startede med at træne og shape dyr da hun var 10 år gammel med sin meget kompetente hundetrænerfarfar i hjemmeværnet og i Civilforsvaret og i Brugshunderegi. Hun er opvokset med schæfere og pudler og makrelmønstrede individsselvstændige katte.

Anette indførte i 1997 klikkertræning i dk sammen med kollega efter ophold i USA hos blandt andet Lonnie Olsson, en af Karen Pryors mest erfarne og respekterede daværende elever.

 

Anette har sidenhen løbende udviklet flere shapingsmetoder med el uden telepati.

I Alt arbejder Anette med 14 forskellige shapingsmetoder og 3 læringsteknikker.

 

Alt til gavn og glæde for alle:-)!

Med og uden klikker. Hver enkelt individ matcher hver deres metode.

Både til enetimen og i adfærdskonsultation gerne tages der hensyn til køn, alder, race, raceblanding eller unævnelig blanding inkl. hvordan man er som menneske. Anette har høj empati og dermed indfølelse i det enkelte individ. Hvad er ganske afgørende for ethvert resultat.

Anette er uddannet i racekundskab og har videreudviklet dette koncept til Helhedsintegreret Racekundskab, hvor der er bevidsthed og awareness omkring den spejling bla via spejlneuronerne der foregår iblandt alle dyr og mennesker og iblandt egen art!

 

Anette trænede Sirius patruljen i 7 år og indførte som derfor den første klikkertræning på Grønlandsisen.

 

Alt kan shapes med rette metode i rette tid og timing:)!

Se priser her

bottom of page