top of page

Helhedsintegreret ESP Helbredstjek

Via ESP ( ekstra sensoric perception ) er det muligt at aflæse og det ret nøjagtigt, nuværende og kommende balancer og ubalancer både fysisk/fysiologisk, emotionelt/følelsesmæssigt, mentalt og sjæleligt.

 

Det betyder at du kan få hjælp til nuværende ubalancer/sygdomme på alle planer via fx ret fysisk motion, kost, kosttilskud, homøopati og ret tankegang. Men vigtigst af alt er at det er muligt via esp indtryk at forebygge ubalancer der ligger latente, så du ikke når at udvikle dem på det fysiske plan!

Det en unævnelig stor fordel!

 

Via et veludviklet æterisk syn er det muligt at esp sanse subtil substantielle energier der ikke er i overensstemmelse med " den oprindelige energetiske struktur plan" (læs gerne om den engelske biolog Rubert Sheldrakes teori om "Det Morfiske felt ") og ej heller er i harmoni med de relaterede energetiske strukturer.

 

Her menes fx at en blære ikke relaterer harmonisk -energetisk på et energetisk subtilt substantielt plan med et andet organ fx nyrerne. Iflg. Den tusindår gamle kinesiske energilære, De 5 Elementer, er alle organer og funktioner i kroppe relateret til hinanden på den mest unikke og evolutionsintelligente omend også komplekse måde.

Anette har studeret denne De 5 Elementers lære i 18 år og den giver rigtig god mening igen og igen i forhold til de indtryk hun modtager via esp sanserne "æterisk syn" og "astralt syn" og "mentalt syn", dvs at man i dagsbevidsthed med åbne øjne og tilkoblet den fysiske synssans kan se disse energetiske strukturer som var de en fysisk ting/fænomen i et givent lokale/rum.

 

Nogle typer fx astralt/følelsesmæssigt klarsyn er indre oplevelser/ indre indtryk/billeder. Det en anden form og lavere form for esp sansning.

 

Indtrykkene via et "æterisk syn" giver adgang til det æteriske legeme også kaldet den æteriske dublet, hvor de fysiske fx organer først bliver skabt i fosterstadiet og hvor de også senere hen især først kommer i ubalance førend de bliver til fysiske ubalancer/sygdomme.

 

Æteriske ubalancer opstår allerførst på det mentale/tankeplan, dernæst genereres ubalancerne på det emotionelle/følelsesmæssige plan for til sidst at genererer energetiske struktur dublanter på det æteriske plan.

 

Det endnu mere formålstjenligt at opdage ubalancerne på det mentale plan, og ændre dem via et åbent bevidst og viljen "til det gode for mig" sind, så når man aldrig at blive fysisk syg.

 

De yogier, shamaner og tibetanske læremestre i bl.a. Dzogchen bevidsthedslære traditionen (tibetansk buddhisme) har i den tidsperiode jeg har kendt til dem ( 27 år) aldrig været fysisk syge.

Og årsagen er ovennævnte.

For øvrigt ser de mel 20-40 år yngre ud end de rent fysisk er!

Imponerende!

 

Meget kan gøres og uendelig meget kan forebygges og det på alle planer.

Hvor der er vilje er der vej. Især den gode slags vilje og den stærke slags vilje.

 

Rigtig god vilje for dit helbred!

Se priser her

bottom of page