top of page

Telepatisk og ESP kontakt med dyr

Via både instinktiv telepati og højere ESP ( ekstra sensoric perception ) er det muligt at få kontakt med og kommunikere med dyr, og aflæse og det ret nøjagtigt, nuværende og kommende balancer og ubalancer både fysisk/fysiologisk, emotionelt/følelsesmæssigt, mentalt og sjæleligt hos dyr.

Og dette hos alle dyr fra hamstre og leguaner til katte, hunde, heste og elefanter :-)

Det betyder at du kan få kontakt til din kære fine dyrerelation via fx instinktiv telepati og få informationer om alt!!, også om der er noget din dyrerelation savner eller mangler, og hvad der er vigtigt at få givet videre af esp indtryk til sin menneskerelation .


Altså hvad har din dyrerelation “på hjerte!”!!:-)

Du kan få esp indtryk fra din dyrerelation ang alt fra om den kan lide sit foder, oplever frygt og savn eller er vred ( aggressivitet hos vore dyrerelationer)...til om I har haft inkarnationer sammen tidligere ( hvad vi ofte har, da “the law of attraction” rules the World og energi “søger “energi-instinktivt”tilbage til det det “kender”/har haft kontakt med tidligere”...!!).


Samt du kan spørge direkte ind til ting du har “på hjerte”!!!:-)

Som fx om din dyrerelation er glad og trives godt, om den mangler noget og og at du fx er ked af en bestemt tanke og/eller emotion du havde om/i forhold til din dyrerelation.

Samt du fx er ked af en bestemt adfærd du har udvist !

Men vigtigst af alt er at det er muligt via esp indtryk at forebygge ubalancer der ligger latente, så dyrene ikke når at udvikle dem på det fysiske plan adfærdsmæssigt og fysisk fysiologisk!!
Det en unævnelig stor fordel og så vigtigt at forebygge!


Helbredelse er godt, forebyggelse bedre!!

Via et veludviklet æterisk syn er det muligt at esp sanse subtil substantielle energier der ikke er i overensstemmelse med " den oprindelige energetiske struktur plan" hos ethvert individ( læs gerne om den engelske biolog Rubert Sheldrakes teori om
"Det Morfiske felt ") og ejheller er i harmoni med de relaterede energetiske strukturer.

Her menes fx at en blære ikke relaterer harmonisk -energetisk på et energetisk subtilt substantielt plan med et andet organ fx nyrerne. Iflg.

Dette er et eksempel på “hvordan kroppe sladre via det elektromagnetiske system ( elmg. System ).
Det er således at hvis en blære ikke har “den rette” oprindelige harmoniske tilstand , da afslører det at der er for megen især specifik frygt hos dette individ. Og det så muligt at “høre ind til” hvilken type frygt der er tale om og hvor alvorligt den er og har bragt den fysiske blæretilstand ude af balance !!

Den tusindår gamle kinesiske energilære, De 5 Elementer, er alle organer oa funktioner i kroppe relateret til hinanden på den mest unikke og evolutionsintelligente omend også komplekse måde.
Anette har studeret denne De 5 Elementers lære i 18 år og den giver rigtig god mening igen og igen i forhold til de indtryk hun modtager via esp sanserne "æterisk syn" og "astralt syn" og "mentalt syn", dvs at man i dagsbevidsthed med åbne øjne og tilkoblet den fysiske synssans kan se disse energetiske strukturer som var de en fysisk ting/fænomen i et givent lokale/rum.

 

Nogle typer fx astralt/følelsesmæssigt klarsyn er indre oplevelser/ indre indtryk/billeder. Det en anden form og lavere form for esp sansning.

Indtrykkene via et "æterisk syn" giver adgang til det æteriske legeme også kaldet den æteriske dublet , hvor de fysiske fx organer først bliver skabt i fosterstadiet og hvor de også senere hen især først kommer i ubalance førend de bliver til fysiske ubalancer/sygdomme.

Æteriske ubalancer opstår allerførst på det mentale/tankeplan, dernæst genereres ubalancerne på det emotionelle/følelsesmæssige plan for til sidst at genererer energetiske struktur dublanter på det æteriske plan.

Det endnu mere formålstjenligt at opdage ubalancerne på det mentale plan, og ændre dem via et åbent bevidst og viljen "til det gode for mig og min dyrerelation" sind, så når dyr og menneske aldrig at blive fysisk syge.

Min 25 årige empatiske erfaring er at dyr og mennesker der er nært knyttet ofte har de samme ubalancer på de forskellige planer betinget af det dyriske mere instinktive plan contra det menneskelige instinktive intellektuelle plan.

De yogier, shamaner og tibetanske læremestre i bla Dzogchen bevidsthedslære traditionen ( tibetansk buddhisme )har i den tidsperiode jeg har kendt til dem ( 27 år) aldrig været fysisk syge.
Og årsagen er ovennævnte.
Forøvrigt ser de mel 20-40 år yngre ud end de rent fysisk er!
Imponerende!

Meget kan gøres og uendelig meget kan forebygges og det på alle planer.
Hvor der er vilje er der vej. Især den gode slags vilje og den stærke slags vilje.

Rigtig god vilje for din dyrerelations helbred!

Se priser her

bottom of page